Alla priser är inklusive moms.

 

 

Kistor: från 5250:-

 

Urnor: från 1695:-

 

Omhändertagande av avliden samt kistläggning: 1295:- ( ingen extra kostnad för svepning i egna kläder )

 

Transporter inom Fagersta, Avesta, Norberg och Hedemoras Kommun: 1950:-

( för längre transporter tillkommer 100kr / mil )

 

bärare vid t.ex. bisättning: 695:-

 

visning av den avlidne: kostnadsfritt

 

införande av dödsannons på hemsidan: kostnadsfritt

Upprättande av minnessida ( www.dittminnelever.se) : kostnadsfritt

 

blomsterförteckning: 200:-

 

representant vid begravningen: 1900:-

 

byråns arvode samt exp. kostnader: 4600:-

 

utförande av minnesfonder: gratis

 

Bårhämtning: 1950:- ( våra egna begravningsuppdrag )

 

övriga kostnader som tillkommer kan vara:

dödsannonser, förtäring på minnesstunden, blommor, solister mm.mm där den faktiska kostnaden tillkommer. vi tar ej ut några förmedlingskostnader.

 

_________________________________________________________________________________________________


Kostnaderna för begravningen tas normalt ur dödsboet, inte från de efterlevande. Om det helt saknas tillgångar i dödsboet kan kommunens socialkontor efter individuell prövning, betala ut ett halvt basbelopp för hela begravningen/avskedet. De anhöriga bör innan begravningen beställs noga kontrollera hur
mycket tillgångar som finns i dödsboet, då beställaren själv får stå för merkostnaden vid en dyrare begravning/avsked om den överstiger ett halvt basbelopp