förslag på verser till dödsannonsen

 

1. Vad rätt Du tänkt

vad Du i kärlek vill

Vad skönt Du drömt

kan ej av tiden härjas

Det är en skörd, som

undan honom bärgas

ty den hör evighetens rike till.

Ditt goda och varma hjärta

har slagit sitt sista slag

Nu vilar Du ut från all smärta,

och din rastlösa arbetsdag.

 

2. Tack för vad Du givit

tack för vad Du var

tack för ljusa minnet

som du lämnat kvar.

 

3. Så ärligt och troget Du tjänat

för mödorna aldrig du vek

Din blick var öppen och trofast

Ditt hjärta det kände ej svek.

 

4. Ditt hem som Du älskat

där blommor har spirat

Det lämnar Du nu för en

skönare värld.

Den tomhet vi känner kan

ord ej beskriva.

Tack för det goda Du

sått på din färd.

 

5. Troget har Du alltid strävat

tills Du inte kunde mer

Ro vi unnar nu Ditt hjärta

frid som inte världen ger.

 

6. Ett verksamt liv har slocknat ut

En flitig hand har domnat

Din arbetsdag har nått sitt slut

och i Guds hand Du somnat

Din kära stämma tystnat har

men vackert står ditt minne kvar.

 

7. Så sprid min kropp som aska

för en lekfull vindil när jag dör

och låt den falla ner som regn

på någon jordisk blomsteräng

Kan hända att en blomma då

som slokar, nytt liv kunde få

Så vill jag ha det.

 

8. Ett tack för allt Du åt oss skänkt

för oss Du strävat för oss Du tänkt

Ditt varma hjärta Ditt goda sinne

hos oss skall leva i tacksamt minne.

 

9. Lär mig du skog

att vissna glad

En gång som höstens gula blad.

En bättre vår snart blommar,

då härligt grönt mitt träd skall stå

och sina djupa rötter slå,

i evighetens sommar.

 

10. Stilla så stilla Du somnat,

tåligt Din smärta Du bar

flitiga händer har domnat

Minnet Ditt ljusa är kvar.

 

11. Du han ej säga oss farväl

ty döden kom så fort

men låt oss säga dig vårt tack

vid evighetens port

Ditt minne lever bland oss kvar

Hav tack för vad Du gjort.

 

12. Ett hjärta av godhet har slutat att slå

Den eviga vilan har kommit.

Oändlig är saknaden, bitter och stor

Dock finns en tröst, Du sover i ro.

 

13. Så vandrade Du käre genom

evighetens dörr

och aldrig, aldrig mera kan något

bli som förr

Men saknaden skall följa Dig som

stjärnorna i rymd

Visst önskar vi Dig vilan, fast blick

av tår är skymd.

 

14. Du styrde, Du ställde

Du ville oss väl

Du älskat oss alla

av hela Din själ

Välsignat vare ditt minne.

 

15. Var inte rädd.

Det finns ett hemligt tecken,

ett namn som skyddar Dig

nu när Du går.

Din ensamhet har stränder

in mot ljuset.

Var inte rädd.

I sanden finns spår.

 

16. För alla fanns rum i Ditt hjärta,

för alla Du gjorde Ditt allt.

Du deltog i glädje och smärta

Hav tack, lilla mamma för allt.

 

17. Som gula löven falla

från träd så tyst i höstens tid

Du lämnade oss alla

Tack för allt, sov i frid

 

18. Du kämpat har en kamp så hård

med sjukdom svår att bära.

Vi sökte och Du fick den vård

som mänskligt sett

man kan begära.

Men ändå fick Du från oss gå

till evig ro och vila

där ingen, ingen sjukdom

kan Dig nå och dit våra

tankar ila.

 

19. Vad Du lidit ingen känner

ty Du själv Din börda bar

Syntes glad bland dina vänner

fast Du kanske plågad var.

Nu slut är smärtan Du funnit frid

men lämnar hjärtan som saknar Dig.

 

20. Skönt är att vila när krafterna domna

Trött efter årens möda och strid,

skönt i den eviga vilan få somna.

Vi önskar vi alla: Vila i frid

 

21. Ibland liksom hejdar sig

tiden ett slag och någonting alldeles

oväntat sker.

Världen förändrar sig varje dag

men ibland blir den aldrig

densamma mer.

 

22. Låt oss minnas de soliga dagar

då sorg och smärta oss fjärran var.

Låt oss minnas de glädjedagar

då vi alla tillsammans var.

 

23. Vi har fått ur en allmakts händer

denna enda jordiska stund.

Den måste fyllas av evighet

före vår sista stund.

 

24. Du somnade lugnt och stilla

ej sjukdom och oro nu

mer göra Dig illa.

Skön är vilan som graven ger.

Gott att veta Du lider ej mer.

 

25. Slumra gott Du kära

hav tack för allt Du gjort

Vi skall i hjärtat bära

Ditt minne rikt och stort.

 

26. Klockorna ringa så sakta till ro

Mor har fått ett lugnare bo.

Aftonens stjärna lyser så blid

sov, lilla Mor, vila i frid.

 

27. Kära lilla Mamma, nu är

Din strävan slut.

All oro den är borta och Du

får vila ut.

För allt vi vill Dig tacka

för kärlek rik och stor,

för omsorg och all möda.

Tack kära lilla Mor.

 

28. Blott en dag ett ögonblick

i sänder...

 

29. Jesus sade: Jag är uppståndelsen

och livet. Den som tror på mig han skall

leva om han än dör.

Joh. 11:25

 

30. Nu slut är smärtan

Du funnit frid

men lämnat hjärtan som saknar Dig.

 

31. Frid susar träden

tyst sjunger vinden.

Sov i ro.

 

 

 

32. Det är något bortom bergen

bortom blommorna och sången,

det är något bakom stjärnor,

bakom heta hjärtat mitt.

Hören något går och viskar,

går och lockar mig och beder:

Kom till oss, ty denna

jorden den är icke riket ditt.

 

33. Lika stilla som Du levat

lika stilla gick du bort

Vila i frid.

 

34. Mor har räckt ut handen

Far har fattat den

och på andra stranden

har de mötts igen.

 

35. Du somnade stilla

när färden var slut

från allt vad Du lidit

Du nu vilar ut.

I tacksamt minne hos oss

skall Du bo.

Vi unnar Dig vila och ro.

 

36. Solen har dalat och dagen är slut

stilla är klappande hjärtat.

Ljuvt är att vila från lidandet ut

somna från allt som har smärtat.

 

37. Att arbeta hårt har varit Din lott

älskade Mor, sov nu gott.

Din långa arbetsdag nu slutat har

ett älskat minne Du lämnat kvar.

Vid sidan av Far, Du nu skall bo

vi önskar Dig vila och evig ro

 

38. En gång blir allting stilla

en gång få allting ro.

Ej något skall förvilla

min själ på kvällens bro.

Pär Lagerkvist

 

39. Det kom en dag en stilla vind

och smekte ömt Din trötta kind.

Liksom ett ljus som blåstes ut,

Din levnadsdag har nått sitt slut.

 

40. Jag drömmer jag vandrar

i skog och mark

jag drömmar jag åter är

frisk och stark

Jag vill aldrig vakna ur dröm

så skön

ack, låt mig få sova

det är min bön.

 

41. När krafterna ständigt domna

och ögat sin glans har mist

så skönt att från allt få somna

och vila finna till sist.

 

42. Sov i ro där björkar susa

sov i ro där tallar stå

sov i ro där sol så fager

blickar ner från himmel blå.

 

43. Du ledde oss varsamt

i barndomens år

Du gav oss den kärlek

en Mor blott förmår.

Du lärde oss se, på vår

framtid med tro.

Att lyckliga dagar en gång

skulle gro

Vi tackar Dig Mor, för den

kraft Du oss gav

Du var, lilla Mor vad mest

vi höll av.

 

44. Han har öppnat pärleporten

så att jag kan komma in.

Genom blodet har han frälst mej

och bevarat mej som sin.

 

45. Din sol gick upp men

skymdes bort

Du var för god för livet

fast din levnad blev så kort

Du oss har mycket givit.

 

46. Det hjärta som klappat

så varmt för de sina

och ögat som vakat och

strålat så ömt

har stannat och slocknat till

sorg för de dina.

Men vad Du har gjort skall

aldrig bli glömt.

 

47. Du var ett lån vi alltid minns

något underbart som ej längre finns.

 

48. Det kom en dag en stilla vind

och smekte ömt din trötta kind

liksom ett ljus som blåstes ut

din levnadsdag har nått sitt slut.

 

49. I skogarnas sus bland

fåglars sång

finns friden för suckande själ

så vill jag finna min himmel

en gång när till livet

jag säger farväl.

 

50. Älskad - Saknad

 

51. Du fattas oss

 

52. Slumra gott Du kära
Hav tack för allt Du gjort
Vi skall i hjärtat bära
Ditt minne ljust och stort

 

53. Ögonen slutits, tiden var inne
Djup är vår sorg fastän ljust ditt minne
Kärlek och godhet lyste din stig
Tack kära Mamma, vila i frid

 

54. En trött lite Mor med silvergrått hår

och panna som plöjts av

bekymmer och år

En blick som var kärleksfull, solig

och klar

så lever Din bild hos de Dina kvar

Det känns så tomt när Du

gömmes i jord

Tack och farväl, lilla älskade Mor.

 

55. Jag skall gå genom tysta skyar

genom hav av stjärnors ljus

och vandra i vita nätter

tills jag funnit min faders hus

Jag skall klappa så sakta på porten

där ingen mer går ut

och jag skall sjunga av glädje

som jag aldrig sjöng förut.

 

56. Vi binder en krans utav minnen

de vackraste och finaste vi har

Vi vet att den aldrig skall vissna

hos oss finns Du alltid kvar.

 

57. Sen Mor gick bort så ensamt

blev Ditt liv.

Nu käre Far, har även Du fått frid.

Sov gott ni två som delat livets öden

i graven förenade i döden.

Tack för omsorg rik och stor

Tag en hälsning med till Mor.

 

58. Frid susar träden kring

stugan Du älskat.

Farväl bugar blommorna Du

vårdat så ömt.

Tack viskar fågeln, som var

morgon Dig hälsat.

Tyst sjunger vinden, vila i frid.

 

59. Så har vi vandrat Du och jag

i kärlek hand i hand

Så har vi delat varje dag

i våra drömmars land.

Vår lycka var vår rikedom,

nu har Du gått, min hand är tom

Nu viskar jag de orden, de

vackraste jag vet

Du var mitt allt på jorden

mitt allt i evighet.

 

60. Din sol gick upp men skymdes bort.

Du var för god för livet fast din

levnad blev så kort.

Du oss har mycket givit.