Checklista vid begravning

 

 

En begravning innehåller en mängd olika moment och detaljer. Att planera och tänka igenom alla de alternativ som finns är en förutsättning för att begravningen ska bli så personlig och passa den döde och de efterlevande så bra som möjligt. Här följer en checklista över detaljer som kan vara bra att ha tänkt igenom innan planeringsmötet på begravningsbyrån.

 ____________________________________________________________

 

Den dödes önskemål:

Dokumenterade önskemål (Livsåskådning, dokument typ Mina Önskemål, Önskemål inför livets slut, Livsarkivet eller Vita arkivet) Muntligt uttalade önskemål.

 

De efterlevande:

Vilka ska anges i dödsannonsen

Ska Begravning vara i enskildhet.

Hjälp med kontakter. Barn och ungdomar inom familjen. Grannars och släktingars barn. Tidigare äktenskap eller relationer. Konflikt mellan anhöriga. Dubbla avsked

 

Bisättningen och att se den döde:

Se den döde i kistan. Fotografera. Barn bland de anhöriga. Följa med i procession till kapellet. Val av kista och urna

Typ av kista. Storlek. Hållfasthet (Jordbegravning). Färg. Bädd. Inredning. Eget täcke, kudde, lakan. Typ av urna.

Klädsel i kistan. Kristen eller annan svepdräkt. Egna kläder, nattkläder, gångkläder, högtidskläder. Frisyr och smink.

Delta i svepningsarbetet. Lägga med något i kistan (tex barnteckning, brev, fotografi, bibel, annat)

 

Dödsannons/Tillkännagivande:

Tidningar och orter. Internet. Symbol och vers. Sorgbrev och sorgkort. Nekrolog eller minnesnotis.

Vilka anhöriga ska anges i tillkännagivandet

 

Minnesgåvor:

Önskemål från den döde. Intressen/livsgärning. Bidrag till forskningsändamål

 

Tid och plats för begravningen:

Kyrka, kapell, krematoriekapell, församlingslokal, naturrum Vid graven Veckodag och tid (morgon, lunchtid, eftermiddag, kväll)

 

Val av ceremoni:

Svenska kyrkan. Annat trossamfund. Borgerlig begravning. Jordbegravning eller eldbegängelsebegravning.

Den dödes önskemål. Anhörigas önskemål. Befintlig grav Släkttradition. Lokal sedvänja.

 

Präst / Officiant:

Församlingens präst. Präst från annan församling. Vigselpräst. Borgerlig begravning

 

Klädsel på begravningen:

Mörk klädsel, formell klädsel, valfri klädsel, barnens klädsel. Meddelas i annons, sorgbrev / kort

 

Avstämning före begravningen:

Dag för avstämning. Förberedelser ceremonidagen. Placering i kyrkan. Gå in före eller efter gästerna. Barn. Värd.

 

Blommor och utsmyckning:

Blomsteruppsättning på kistan. Annan kistdekoration. Bårtäcke. Utsmyckning i kyrkan/kapellet Kransar/buketter Handbuketter.

 

Sång och musik:

Psalmer (i samråd med präst/officiant) Solist, kör, flöjt eller annat instrument Inspelad musik

 

Tryckta program:

Punkter i programmet Psalmer, symboler, bilder. Medverkande. Antal program.

 

Fanor och fanbärare:

Organisation. Placering. Instruktion.

 

Tal på begravningen:

Tänkbara talare, anmälan När/var

 

Fotografering:

Stillbildsfotograf, video, film. När fotografera/filma

 

Val av begravningsplats/kyrkogård:

Hemförsamling. Uppväxtförsamling. Födelseförsamling. Släktens församling.

 

Val av gravplats:

Jordgrav. Gravkammare. Urngrav. Urnkammare och kolumbarium. Befintlig familjegrav (gravbrev). Strö askan över naturmark eller vatten. Minneslund eller annan skötselfri grav. Gravskötsel.

 

Gravsättning vid jordbegravning:

Avsked vid graven eller i kyrkan/kapellet. Bära ut eller transportera blommor till graven

 

Gravsättning vid kremering:

Tidpunkt. Transport av urnan. Vem sänker urnan. Präst Ceremoni (tal, sång, diktläsning). Utsmyckning.

 

Bärare / bärarlag:

Vem bär vid bisättning/transport till kyrka/kapell. Bärarlag vid jordbegravning. Sänkning av kistan. Bärarnas klädsel/armbindel/blomma i kavajslag.

 

Gravsten:

Material, form, storlek. Plats för flera namn Text (födelseort, levnadsbeskrivning). Symbol. Kompletterande text. Tillfällig

gravvård.

 

Minnesstund:

Inbjudan i förväg. Lämplig lokal/plats. Program. Värdskap. Gästbok. Meny. Dukning och arrangemang. Barnbord. Placering och servering. Tal, sång, musik. Sånghäfte. Minnesbord.

 

Tackkort och tackannons:

Tackbrev eller kort. Personligt tack Text/bild, utformning, När och till vilka

 

Bouppteckning:

Tidpunkt och plats. Vilka ska kallas. Litteratur. Arvsskifte och dödsboförvaltning. Dödsboanmälan istället för bouppteckning.