BORGERLIG BEGRAVNING

______________________________________________

 

 

 

Vad innebär en borgerlig begravning?

Vid en borgerlig begravning kan man, om man så önskar, välja bort alla religiösa inslag. Ceremonin kan utformas helt efter de anhörigas eller den avlidnes önskemål.

 

Vem kan ha en borgerlig begravning?

Alla som så önskar kan ha en borgerlig begravningsceremoni oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan, något annat trossamfund eller har valt att inte tillhöra något samfund alls.

 

Hur utformas en borgerlig begravningsakt?

Det är viktigt att nämna att det inte finns något speciellt mönster eller regelverk som måste följas utan man kan helt fritt utforma ceremonin. Det är dock vanligt att man inleder och avslutar akten med musik och däremellan har ett program varvat med minnestal, dikter och musikstycken.

Vem leder akten?

Vem som helst kan förrätta begravningsakten, till exempel en nära anhörig, godvän eller inhyrd officiant. Vissa kommuner har borgerliga begravningsofficianter som åtar sig uppgiften.

 

Var kan man ha en borgerlig begravning?

Platsen för en borgerlig begravning kan mer eller mindre väljas fritt. Vanligast är dock att man använder sig av något av de kapell som är upplåtna för begravningsakter, där finns det ofta en Cd-spelare och i många fall en organist som också är behjälplig med att framföra önskad musik.
Det blir även allt vanligare att man hyr in sig i en lokal, är i hemmet eller varför inte utomhus i en trädgård. Din begravningsrådgivare kan hjälpa till med förslag på lämpliga platser.

 

 

Vilka praktiska skillnader finns det om man jämför med en ceremoni enligt Svenska kyrkans ordning?

 

Det kan tillkomma en kostnad för officianten, i vissa fall för lokalen och eventuellt även för organisten.

 

Enligt Svenska Kyrkans ordning " överlåter man den avlidne i Guds händer". Detta är inte möjligt att göra av någon som inte är prästvigd.

 

Man kan vara något friare i sitt musikval och utforma akten till en mer personlig ceremoni. Dock skall etiken värderas högt och allt ska gå smakfullt till väga.