Begravning enligt Svenska kyrkan har en fastställd ordning, men har utrymme för komplettering.

_______________________________________

 

 

 

Klockringning

 

Ingångsmusik

 

Extrasång/musik om så önskas

 

Psalmsång

 

Griftetal

 

Bön

 

Överlåtelsen: församlingen står upp. Prästen överlämnar stoftet till den sista vilan med tre tre skovlar mull eller korstecknet.

 

Bibelläsning

 

Psalmsång

 

Begravningsbön: Herrens bön

 

Psalmsång

 

Avskedstagande:  De församlade går fram till kistan och med ord eller blommor tar sitt avsked varefter de återtar sina platser.

 

Slutbön

 

Välsignelsen

 

Extra sång/musik om så önskas.

 

Utgångsmusik:  De närmast anhöriga börjar gå ut, övriga följer efter.

 

Klockringning

 

Avslutning sker vanligtvis i kyrkan/kapellet vid kremation/eldbegängelse begravning. Man kan ävenavsluta akten i kyrka/kapell då kistan inte bärs ut till sänkning vid jordbegravning. Utbärning av kista vid kremations begravning kan även ske till väntande bil för transport till krematorium.

 

Avslutning vid jordbegravning

 

Välsignelsen

 

Psalmsång

 

Extra sång/musik om så önskas

 

Kistan bärs ut under orgelmusik och möts eventuellt av klockringning. De församlade följer efter kistan till graven. De närmast anhöriga går närmast efter kistan. Kistan sänks i graven.

 

Avskedstagente:  sker med blommor eller ord.

 

Slutbön

 

De anhöriga lämnar graven och övriga följer dem.

 

Eventuell klockringning